SMTP - Ttisk

AC CLOUD - Elektronická pošta ›› Nastavení, úpravy, tipy ››
Parent Previous Next

Jak nastavit síťové tiskárny a scannery k emailu AC CLOUD.


Káždá tiskárna má jiné nastavení, avšak požadavky jsou vždy stejné. Lze použít tyto následující dvě metody.


S existující schránkou:

       Pokud máte pro scanner/tiskárnu vytvořenou emailovou schránku na službě ac cloud vyplňte požadované parametry následovně:

       

       Uživatelské jméno: moje@emailovaadresa.cz        - emailová adresa účtu

       Heslo: ********                                        - heslo do schránky

       Server: posta.accloud.cz

       Port: 443

       Zabespečení: TLS


       - Tato metoda využívá spojení na Exchange Servery.

- Výhodou je identifikovaný provoz (chová se jako emailová schránka).

- Nevýhodou je nutnost existující schránky


S Neexistující schránkou:

       Pokud nemáte pro scanner/tiskárnu vytvořenou emailovou schránku na službě ac cloud vyplňte požadované parametry následovně:

       

       Uživatelské jméno: cokoliv@emailovaadresa.cz        - jakákoliv smyšlená adresa která má za zavináčem Vaší doménu.

       Heslo:                                                - pokud je pole povinné napistě jakékoliv smyšlené heslo, jinak nechte pole prázdné

       Server: mail.accloud.cz

       Port: 25


       - Tato metoda využívá spojení na vstupní SMTP Servery.

- Není potřeba existující emailové schránky

- Může se stát že emaily budou vyhodnoceny jako spam. V tomto případě nás prosím kontaktujte, abychom udělali filtr na našich SMTP.