ActiveSync - Android

AC CLOUD - Elektronická pošta ›› Nastavení poštovního klienta AC CLOUD ››
Parent Previous Next

Konfigurace mobilních telefonů s OS Android


Nastavení klienta Android


Vyberte "Nastavení" -> "Účty" -> "Email"Vyplňte všechny potřebné údaje (email, heslo)

Potvrďte tlačítkem "Dále"

Android se pokusí nalézt pomocí služby Autodiscover všechny potřebné konfigurace


Následně vyberte protokol služby: "Microsoft Exchange ActiveSync"


Pokud klient nemohl využít službu Autodiscovery,(třeba k vůli firewallu) bude potřebovat doplnit položku

"Server". Adresa serveru je posta.accloud.cz

"Uživatel"  uživatelské jméno je totožné s emailovou adresou (pokud z jakéhokoliv důvodu není nastaveno v Exchange jinak)

"SSL" musí být zaškrtnuté


// U některých zařízení (závislé na verzi fw) nebo pokud se nezdaří autokonfigurace, může být nutné zadat přihlášení ve formátu Doména\uživatelské jméno (kde zpětné lomítko "\" odděluje jméno domény od uživatelského jména). Někdy mohou být i pole domény a uživatelského jména rozděleny do samostatných vstupních polí

  Přesnou hodnotu domény a uživatelského jména najdete v Administračním rozhraní - Uživatelé - otevřít editaci uživatele -Pokročilé (rozbalit znakem "+" vpravo)Pokud klient využil Autodiscovery, tento krok je přeskočen. Zobrazeny jsou nejčastější případy nastavení. Uvedené hodnoty v polích adresy, domény a přihlašovacího jména jsou příkladové, použijte hodnoty odpovídající vaší doméně a účtu.


Následně budete vyzvání k potvrzení zabezpečení. Vyberte "OK"V předposledním kroku si upravte nastavení a položky které chcete synchronizovat podle potřeby uživatele.

Nastavení dokončíte tlačítkem "Další"

// během aktivace pošty můžete být vyzvání k aktivaci správce zařízení:

- toto nastavení je v každém Androidu jiné a je potřeba jej povolit.


// pokud systém nestihne včas ověřit některé části (závislé na rychlosti připojení)

- může se zobrazit okno s chybou certifikátu. Pokud jde o certifikát služby accloud.cz vyberte pokračovat.