Nastavení POP3, IMAP, SMTP

AC CLOUD - Elektronická pošta ›› Nastavení poštovního klienta AC CLOUD ››
Parent Previous Next

Nastavení POP3, IMAP4 a SMTP


Server příchozí pošty POP3

Při komunikaci prostřednictvím protokolu POP3 se aplikace - poštovní klient - připojí k serveru accloud.cz pouze pro odeslání a příjem pošty. Po stažení pošty ze serveru do Vašeho počítače se aplikace od serveru odpojí a stažená pošta je na serveru vymazána. Chcete-li příchozí poštu po stažení do Vašeho počítače nadále zanechat na serveru, tak je nutné nastavit zanechání kopie zpráv na serveru.

Nastavení:

Adresa: posta.accloud.cz

Šifrované připojení SSL port: 995

Uživatelské jméno: Vaše uživatelské (přihlašovací) např. jméno@accloud.cz

Heslo: Vaše heslo k účtu


Server příchozí pošty IMAP4

Při komunikaci prostřednictvím protokolu IMAP4 je aplikace - poštovní klient - trvale připojen k serveru accloud.cz. Pošta se do Vašeho počítače nestahuje, ale umožňuje práci s poštou přímo na serveru. Z toho vyplývá i nutnost neustálého internetového připojení k serveru.

Nastavení:

Adresa: posta.accloud.cz

Šifrované připojení SSL port: 993

Uživatelské jméno: Vaše uživatelské (přihlašovací) např. jméno@accloud.cz

Heslo: Vaše heslo k účtu


Server odchozí pošty SMTP

SMTP je určen pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi stanicemi. Protokol zajišťuje odesílání pošty, zatímco výběr je pomocí protokolů POP3, nebo IMAP4.

Nastavení:

Adresa: posta.accloud.cz

Šifrované připojení TLS port: 587

Komunikační porty

Komunikace se serverem accloud.cz je zabezpečena pomocí SSL. Pro komunikaci jsou využívány standardní porty protokolu SMTP (TCP/587), POP3 (TCP/993) nebo IMAP4 (TCP/995). Používáte-li firemní firewall, ověřte, jsou-li tyto porty povoleny.