Windows XP

AC CLOUD - Elektronická pošta ›› Nastavení poštovního klienta AC CLOUD ›› Známé problémy ››
Parent Previous Next

   Problémy s připojením s Windows XP


Operační systém Windows XP již není podporován společností Microsoft. Nedostává tedy potřebné bezpečnostní a certifikátové aktualizace, které jsou potřeba ke správnému chodu služeb.

Pokud tedy používáte MS Windows XP je potřeba:


1) Nainstalujte si Potřebný certifikát:

https://certs.godaddy.com/repository/all_intermediate_ca_certificates.p7b do důvěryhodné kořenové autority

 ( Hlavní uložiště https://certs.godaddy.com/repository )

-> Tímto krokem zajistíme, aby starý windows důvěřoval nové sadě klíčů.


2) Změna registrů:

 ve windows vyberte "Spustit" a spusťte úpravu registrů REGEDIT


Vybereme cestu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Autodiscover

// 15.0 udává verzi programu, verze se může lišit podle verze programu (14.0, 12.0).


Následně přidejte Tyto klíče:

(Vytvořit Nový jménem ExcludeScpLookup s hodnotou 1)

“ExcludeScpLookup”=dword:00000001
“ExcludeHttpsRootDomain”=dword:00000001
“ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain”=dword:0000001
“ExcludeHttpRedirect”=dword:00000001
“ExcludeSrvRecord”=dword:00000001


3) Konfigurace Outlooku:

Konfiguraci v tomto případě provést pouze ručně. Pomocí návodu " MS Outlook - Ruční Konfigurace Outlook "

V Kroku Nastavení proxy serveru Microsoft Exchange zadáme do pole: Připojovat pomocí protokolu SSL hodnotu: msstd:*.accloud.cz